โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1) 10/2 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร 042811649
Facebook: https://bit.ly/2ZdTAFN
Eemal:st1srisaard@gmail.com
ขอบคณ https://th.pngtree.com/