โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1) 10/2 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร 042811649
facebook: https://www.facebook.com/srisaard1/?eid=ARAYh--_sMpZk7KHIc94V_1zDbgwmMCyFm90x9ULwuNjhkU2bYoi4ZnNFgxJJ3mXSGxlgd2khk8sAaRy
emal:st1srisaard@gmail.com

ขอบคณ free background photos from pngtree.com